Ορείχαλκος-Χαλκός

Ορείχαλκος-Χαλκός

Ορειχάλκινα και χάλκινα τορνιριστά εξαρτήματα παράγωνται από αυτόματους τόρνους CNC από πρώτες ύλες που είναι σε μορφή ράβδων και σωλήνων. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στον ηλεκτρολογικό και υδραυλικό κλάδο.