Βιομηχανικό Πλαστικό

Βιομηχανικό Πλαστικό

Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΕ» είναι ειδική στην κατά παραγγελία κατασκευή τορνιριστών εξαρτημάτων από βιομηχανικό πλαστικό και plexiglass. Συγκριτικά με τα μέταλλα, τα πλαστικά έχουν άλλα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στην μηχανολογική τους επεξεργασία.