Σίδηρος

Σίδηρος

Η παραγωγική ικανότητα και δυνατότητα της KARACHALIOS BROS, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών της για προϊόντα σιδήρου. Τα εξαρτήματα αυτά είναι συνήθως μέρος προϊόντων ή κατασκευών που απαντώνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.