Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Θεωρώντας την ποιότητα παράγοντα θεμελιώδους και στρατηγικής σημασίας τόσο για την ανάπτυξη της ίδιας όσο και για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της, η «ΚΑΤΕΜΕΞ- ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΕ» έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με  το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS.